31 March, 2018

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ВИМОГИ ДО ПОРИСТОСТІ ЗВАРНИХ ШВІВ

    Володимир Гаєвський, Валерій Приходько (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  При зварюванні плавленням одним з характерних дефектів швів є пори. Пори у зварних швах зменшують площу металу у перетині, що знижує зусилля, необхідне для руйнування зварного виробу. Пори є концентраторами механічних напружень, що зменшує стійкість зварних до динамічних навантажень. Пори можуть бути причиною втрати зварним виробом герметичності.

 • СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОРИСТОСТІ ЗВАРНИХ ШВІВ

    Олег Гаєвський, Юрій Чух (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Поява дефекту зварного шва, в тому числі пори є випадковою подією. Тому, для оцінювання, прогнозування, моніторингу пористості та здатності протистояти утворенню пор у зварних швах слід застосовувати статистичні методи та відповідні статистичні закони і показники.

 • Анализ тенденций энергосберегающей политики и энергетической стратегии в Украине показывает, что значимость энергосберегающих технологий во всех отраслях промышленности усиливается. В связи с этим, энергоэффективное управление дроблением и измельчением при комплексном методологическом подходе к проблеме энергосбережения в целом дает ощутимый эффект, поскольку это масштабные и энергоемкие процессы. На обогатительных фабриках и производстве строительных материалов на операции дробления и измельчения приходится до 50 – 70 % общих капитальных затрат и такая же доля общих эксплуатационных расходов. Эффективное управление дроблением и помолом возможно при максимально полной математической модели ситуации.

 • ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПОТУЖНОСТІ В КОМПЛЕКСНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

    В.Калінчик, В.Пономаренко, Є.Мірошниченко, О.Аданіков (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

  Основною задачею оптимального управління режимами роботи є забезпечення надійного електропостачання споживачів при оптимальних показниках якості електричної енергії та мінімальних експлуатаційних витратах. Слід зазначити, що багатокритеріальна оптимізація режимів генерації та споживання ділянки розподіленої мережі заключається у формуванні оптимальних з точки зору комплексу встановлених критеріїв мінімізації втрат, мінімізації експлуатаційних витрат, максимізації якості електроенергії та інших при врахуванні технічних обмежень на генерацію, транспорт, та споживання електроенергії [1]. Така задача може бути вирішена з застосуванням апарату лінійного та нелінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь встановленого режиму і нелінійних нерівностей.