ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПОТУЖНОСТІ В КОМПЛЕКСНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ СКЛЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

  В.Калінчик, В.Пономаренко, Є.Мірошниченко, О.Аданіков (Київ, Україна)  |    Download article

Основною задачею оптимального управління режимами роботи є забезпечення надійного електропостачання споживачів при оптимальних показниках якості електричної енергії та мінімальних експлуатаційних витратах. Слід зазначити, що багатокритеріальна оптимізація режимів генерації та споживання ділянки розподіленої мережі заключається у формуванні оптимальних з точки зору комплексу встановлених критеріїв мінімізації втрат, мінімізації експлуатаційних витрат, максимізації якості електроенергії та інших при врахуванні технічних обмежень на генерацію, транспорт, та споживання електроенергії [1]. Така задача може бути вирішена з застосуванням апарату лінійного та нелінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь встановленого режиму і нелінійних нерівностей.