29–30 June, 2017

ХXХІX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПРОГРАМНО-ЦІЛЬВІЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

      Петро Боровик,Віталій Гончарук, Руслана Ядловська (Умань, Україна)  |    Download article |  Link

    Бюджетне планування, це процес визначення джерел створення і напрямів використання бюджетних ресурсів в економіці держави з метою забезпечення її стабільного соціально-економічного розвитку [2, с. 84]. Зазначений процес передбачає використання різноманітних методів його здійснення, основними з яких є методи : коефіцієнтів, нормативний, балансовий, прямого розрахунку, екстраполяції, економічного аналізу та програмно-цільовий метод бюджетного планування.