29–30 June, 2017

ХXХІX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЖІНОЧИЙ ОДЯГ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ У ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

      Наталія Юхименко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Download article |  Link

    У фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» є колекція жіночого одягу Чернігівського Полісся. Формувалася вона шляхом придбання та передачі предметів під час етнографічних експедицій 1960 - 1970-х рр. та 2002 -2005 рр. Більшість предметів забезпечені необхідною інформацією, є опис речі, вказано місце, час виготовлення та побутування, розміри, зазначено прізвища та імена людей, які виготовляли і користувалися ними.