29–30 December, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освічу» передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визнання її самобутності й самоцінності, формування компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання Проблема пошуку нових шляхів використання гри, музично дидактичної зокрема, у навчально – виховному процесі на уроках мистецтва в початкових класах в умовах сьогодення стоїть особливо гостро.