29–30 December, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

 • THE ANALYSES OF LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECTS IN PROVERBS

    Nilufar Sharipova (Tashkent, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  It’s known that language is considered as the means of the mirror of the society development. Language as a social event develops and enriches with the peoples life. Proverbs and sayings are also considered as one of the main phraseological units which show themselves people’s culture and traditions; therefore they have become heritage generation by generation for many centuries. There isn’t any nationality without its proverbs, sayings, tales or riddles in the world. In this case any of the genres in folks can be considered as an international genre. In proverbs and sayings ancient public genres, people’s outlook, their attitude to society and behavioral norms are expressed. One of the prominent Russian writer, L.N. Tolstoy in his scientific article mentions ‘I see the symbol of peoples in every of its proverb and saying.’ As proverbs and sayings being considered as international genres have their similarities and differences in meanings and forms.

 • ТІЛ ТАҒДЫРЫ – ЕЛ ТАҒДЫРЫ

    Ботакөз Аубакирова (Талдықорған, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Республикада тегі, тілі мен мәдениеті әртүрлі, бірақ тарихи тағдыры ортақ жүз қырықтан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады. Қазақстан халқының негізгі бөлігі бес тілдік әулеттің – алтай (69 %), үндіеуропа (30 %), Солтүстік Кавказ (0,4%), синотибет (0,3%) және орал-юкагир (0,2%) әулеттер құрамына кіреді. Алтай тіл әулетіндегі ең ірісі – түркі тобы, ал қазақтар – елдегі түркі халықтарының ішіндегі ең саны көбі болып есептеледі. Үндіеуропа әулетіндегі саны бойынша біріншісі – славян тобы, ал ең ірі славян халқы – орыстар [1].

 • Розбудова України як правової держави вимагає підготовки висококваліфікованих компетентних працівників правоохоронних органів, постійного поглиблення їх теоретичних знань, удосконалення практичних умінь і навичок. Важливу роль у цьому відіграє і курс дисципліни «Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)». Уже на перших заняттях під час вивчення теми «Мова і мовлення. Культура фахового мовлення» звертаємо увагу на необхідність глибокого знання Конституції України, на те, яке значення має культура і грамотність укладання документів у правових охоронних структурах для забезпечення законності їх діяльності.

 • ІМПЛІКАЦІЯ ПРОТОТИПІВ В.ШЕКСПІРА У ПРОЦЕСІ ЕПТОНІМІЗАЦІЇ

    Ірина Казимір (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article |  Link

  Як засвідчує фразеологічна та ептологічна практики, крилатим словам (далі КС або ептоніми [3]) властиві найбільш широкі можливості компонентно-структурних змін. Даний факт має генетичне пояснення, оскільки КС сформовані зі слів і кожен компонент може бути включений у варіантні ряди, властиві слову, з однієї сторони, як компонент лексичної системи, а з іншої – як комплекс, що складається з морфем, яким теж властиво варіюватися. Крім того, у ептології структура мовних утворень є складнішою, тому звідси і випливає, що чим більш громіздкою є його конструкція, тим більше вона може піддаватися змінам.

 • Безупинний потік інформації у сучасному суспільстві та потреба у збільшенні ефективності засвоєння матеріалу створюють необхідність використання найрізноманітніших способів, прийомів, методів оптимізації навчання іноземної мови. В умовах глобалізації, дуже швидкого розвитку наукових технологій вивчення та оволодіння іноземною мовою є необхідним для фахівця будь-якого рівня, профілю та спеціалізації. Знання іноземної мови має широке застосування в сучасному суспільстві.

 • Современный этап развития науки о тексте характеризуется коммуникативным подходом, при котором письмо (эпистолярный текст) изучается в качестве единицы коммуникации с учетом особенностей ситуативного контекста. Такой подход дает возможность рассматривать эпистолярный текст как дискурс, речевое высказывание, предполагающее автора, адресата, а также наличие у первого намерения повлиять на второго с помощью речевых средств.

 • ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

    Анна Чубікова (Фастів, Україна) |    Download article |  Link

  Професійне становлення особистості педагога – це складний і довготривалий процес.Основи педагогічної майстерності молодого вчителя англійської мови складаються не лише у процесі вивчення усіх дисциплін університетського курсу, вирішальне становлення відбувається в школі, у живій роботі з дітьми, на практиці. Саме в перші роки, з перших днів розпочинається найбільш інтенсивне формування тих педагогічних якостей, що й визначають міру майстерності майбутнього вчителя. Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися в ній як фахівець, йому властиві креативність мислення, відсутність консерватизму, готовність до змін на краще.

 • В сучасних умовах розвитку суспільного простору література відзначається не лише хронологічними рамками, але й кількістю талановитих майстрів слова. Ми можемо в цьому впевнитися, поглянувши на літературну карту Глухівщини. Мешканцям кожного міста притаманна гордість за свою батьківщину та за її відомих особистостей.Глибока любов до рідного краю надихає митців на творчість, спонукає творити нове, вносити свій талант у розвиток науки і культури. Не дивно, що в невеличкому мальовничому куточку Глухівщини є дуже багато яскравих постатей. Цілим сузір’ям поетів, письменників, юних науковців та дослідників земляки справедливо можуть пишатися. Але ж, погодьтеся, не всі імена митців, які досліджують епохальні сторінки нашогокраю й продовжують працювати для його блага, сьогодні названі.

 • Однією з основних ознак української мови є те, що в ній дієслівні форми переважають над іменниковими, тому їм треба надавати перевагу над віддієслівними іменниками, не калькувати з російської мови. В українській мові дієслово як частина мови багате своїми граматичними формами, які утворюють від різних основ. На думку багатьох мовознавців, зокрема Б. Антоненка-Давидовича, О. Сербенської, О. Семеног і нших, у нашій мові часто вживають дієслова, і це надає їй легкості вимови і мелодійності [ 1; 5; 10]. Розглянемо вживання деяких з них у науковому мовленні.