ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНО – ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В МОЛОДШИХ КЛАСАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.

  Надія Стефіна (Суми, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освічу» передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визнання її самобутності й самоцінності, формування компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання Проблема пошуку нових шляхів використання гри, музично дидактичної зокрема, у навчально – виховному процесі на уроках мистецтва в початкових класах в умовах сьогодення стоїть особливо гостро.