30–31 December, 2014

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Ҳеч қайси жамият инсонлар онгида аҳлоқий қадриятларни ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб ўз истиқболини тасаввур эта олмайди. Аҳлоқий қадриятлар ота-боболардан қолган ва асрлар давомида тўпланиб келинган яхшилик ва ёмонлик ҳақидаги тушунчаларда акс этади. Бу тушунчаларга ҳалоллик ва ҳаром, тўғрисўзлик ва ёлғон, саховат ва очкўзлик, камтаринлик ва кибру ҳаво, меҳр-муҳаббат ва нафрат каби тушунчалар кирган.

  • З розвитком техніки і нових технологій, які можемо нині спостерігати, Інтернет та його можливості набули широкого використання. Одним з їх найбільш визначних нововведень в освітній галузі, можна вважати необмежений доступ до інформаційних джерел. Сьогодні школярі та студенти, здобуваючи освіту, можуть не відвідувати читальні зали книгозбірень, здебільшого достатньо зануритись у «всесвітню мережу» з її власними електронними бібліотеками. Подальший технічний поступ сприяє більшій комп’ютеризації і віртуалізації освіти, тому, на нашу думку, слід дослідити нові інструменти, які сформувались на початку ХХІ століття і позитивно впливають на навчально-виховний процес у вищій школі. Серед останніх культурологічних досліджень можна знайти таке нове поняття як «інструмент “цифрового знання”».