30–31 December, 2014

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В Україні настала гостра потреба виховання в молоді свідомого ставлення до збереження і зміцнення свого здоров’я. Адже аналіз досліджень і публікацій свідчить про зниження рівня індивідуального здоров’я всіх груп населення. Особливу турботу викликає те, що стабільно погіршується стан здоров’я і фізичної підготовленості молодого покоління. За даними МОЗ України серед учнівської та студентської молоді збільшується загальна захворюваність, перехід хвороб у хронічні форми. Тому зрозуміло, на скільки важливо виховувати у студентів свідоме ставлення до фізичного розвитку, стану свого здоров’я, розуміння його як найвищої цінності, дотримання правил здорового способу життя.