30 June, 2023

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Основне завдання навчання математики в школі – міцне і усвідомлене оволодіння учнями системою математичних знань і умінь, необхідних у повсякденному житті. Однією з головних завдань вчителя є організація пізнавальної діяльності таким чином, щоб у учнів сформувалися потреби в здійсненні творчого перетворення навчального матеріалу з метою оволодіння новим знанням.

 • У сучасному освітньому середовищі поняття інклюзивності займає центральне місце, спрямовуючи нас до створення найбільш доступного та різноманітного навчального оточення для всіх учнів, незалежно від їхніх індивідуальних потреб та здібностей. Важливим елементом успішного реалізації інклюзивної освіти є група супроводу, яка виконує необхідну функцію підтримки, сприяє адаптації та навчанню учнів з особливими потребами у загальноосвітньому класі. Ця група є невідʼємним учасником інклюзивного освітнього процесу, забезпечуючи належний рівень допомоги та супроводу, необхідний для досягнення успіху всіма учнями.

 • Видатні вчені про інклюзивну освіту

    Ірина Садова, Марія Любінська, Віктрія Полончак (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. Аналіз наукових джерел засвідчує, що виникнення соціального та освітнього феномену «інклюзивна освіта» пов’язано зі зміною у ставленні суспільства до осіб з особливими освітніми потребами. За різними даними в Україні чисельність таких осіб щороку збільшується, частина дітей не навчається у закладах освіти за місцем проживання та не перебуває в інклюзивному просторі. В суспільстві резонанс викликає організація спільної освіти учнів з особливими освітніми потребами та їх здорових однолітків, широко дискутується ефективність інклюзії.

 • ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

    Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Download article |  Link

  Розвиток українського суспільства вимагає визначення критеріївза якими буде відбуватися майбутнє освіти як життєвої необхідної умови забезпечення основних складових будівництва держави Україна, реального права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, здобуття професії.