ЕМОЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

  О. Жигайло, Яна Терновцій (Дрогобич, Україна |    Download article

Основне завдання навчання математики в школі – міцне і усвідомлене оволодіння учнями системою математичних знань і умінь, необхідних у повсякденному житті. Однією з головних завдань вчителя є організація пізнавальної діяльності таким чином, щоб у учнів сформувалися потреби в здійсненні творчого перетворення навчального матеріалу з метою оволодіння новим знанням.