30 June, 2023

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕСУВНИХ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ

      Денис Спичак, Олександр Мейта (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    У сучасному світі електроенергетика відіграє надзвичайно важливу роль у задоволенні потреб населення, промисловості та інших галузей економіки. Постійний розвиток суспільства та зростання енергопотреби ставлять перед енергетичними системами нові виклики, зокрема в гнучкості, мобільності та швидкості реагування на зміни.