30 Червень, 2023

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У сучасному світі електроенергетика відіграє надзвичайно важливу роль у задоволенні потреб населення, промисловості та інших галузей економіки. Постійний розвиток суспільства та зростання енергопотреби ставлять перед енергетичними системами нові виклики, зокрема в гнучкості, мобільності та швидкості реагування на зміни.