31 Травень, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Садиба – це ділянка землі на якій розташовані багаторічні насадження, житлові будинки, господарсько-побутові будівлі, а також наземні та підземні комунікації.

  • ОСОБЛИВОСТІ АНТИКИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

      Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Туристична сфера є дуже чутливою до соціально-економічних змін загалом та до змін окремих факторів, які визначають розвиток туристичного бізнесу. Тому дослідження ризиків у туризмі, кризових станів і обґрунтування антикризових управлінських рішень є тематикою багатьох наукових досліджень.

  • Метою діяльності суб'єктів господарювання є отримання прибутку, що уможливлюється завдяки вчасному впровадженні та раціональному використанні методичних підходів економічного аналізу, особливо у поєднанні із системою управлінського обліку. Показники економічного аналізу дозволяють приймати ефективні управлінські рішення, що сприяють економному використанню ресурсів, запобігають зайвим витратам, дозволяють уникнути прорахунків, сприяють вирішенню різного рівня складності управлінських завдань. Досягти цього можливо завдяки розрахунку релевантних показників фінансового стану та фінансово-господарської діяльності підприємства.

  • Надзвичайно ефективним і гнучким інструментом маркетингової політики компанії є система знижок з цін. Тільки в міжнародній торгівлі, наприклад, використовується близько 20 різних видів знижок. Розмір знижок залежить від характеру угоди, умов постачання і платежу, взаємин з покупцями і від стану ринку під час укладення угоди про продаж.

  • Бюджет завжди був важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З його допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. Використання бюджету як інструменту регулювання економіки ускладнене впливом на діяльність учасників бюджетних відносин багатьох як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників, що визначаються соціально-економічним середовищем в країні та в світі.