31 Травень, 2022

XLVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Останнього часу стали успішно використовувати рулонний наплавний бітумно-полімерний матеріал Пластобіт Міст-140 для гідроізоляції металевих прогінних будов мостових споруд.

  • Сучасний світ рухається в напрямку створення ускладнених структур та сміливих експериментівв галузі конструювання форми та простору. Тому однією з нагальних потреб сучасної освіти стає задача підготувати майбутнього спеціаліста до вирішення складних багатокомпонентних завдань. Саме тому виникає необхідність вже з першого року навчання створити студентам передумови, в яких навчання здійснюється за допомогою проектування в реальному середовищі заради результативного використання всебічного розвитку здібностей діяти самостійно, творчо, набувати та формувати необхідні вміння.

  • МОДЕЛЬ ДВОДВИГУНОВОВОГО ПРИВОДУ ЕСКАЛАТОРА МЕТРОПОЛІТЕНУ

      Владислав Ткаченко, Олександр Мейта (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Згідно [1] ескалатор та його вузли повинні мати необхідну міцність та надійність під час роботи. Електродвигун ескалатора повинен забезпечити не тільки запуск ескалатора з розрахунковим навантаженням, а й пуск ескалатора, який працював на підйом з пасажирами після його раптової зупинки при розрахунковому заповненні сходового полотна.У цьому випадку електродвигуну доводиться долати великі зусилля для переведення сходового полотна зі статичного стану у стан руху. Ці зусилля значно більше, ніж ті які повинен розвивати електродвигун для переміщення сходового полотна, що вже рухається. Виходячи з цих міркувань електродвигуни для ескалаторів вибираються з великим пусковим моментом, кратність якого приблизно вдвічі більша по відношенню до номінального моменту.