30 Червень, 2020

ХХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Книгочитання є умовою духовного розвитку індивіда і людства. Нині художня література у традиційному розумінні втрачає інтелектуальну роль в українському суспільстві. Така тенденція свідчить про «примітивізацію» читання – появу покоління, для якого читання не є пріоритетним видом діяльності; значне зниження читацького попиту на книгу (особливо серед підлітків і молоді); появу покоління, яке не читає. Дослідники фіксують утруднення когнітивних процесів у сучасних людей і пояснюють це так званою «екранною культурою». «Криза читання» є негативною тенденцією, що потребує як осмислення, так і практичних кроків.