30 Вересень, 2019

ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В Україні немає діючих підприємств з переробки рудної сировини, що містить молібден. Однак споживання цього металу в промисловості значне, особливо в нафтохімічній промисловості, металургії, машинобудуванні та в інших галузях. З молібдену виготовляють нагрівальні елементи для печей, які працюють в атмосфері водню. Багато сполук молібдену служать каталізаторами хімічних реакцій. Молібден входить до складу мікродобрив.

  • Нафтові резервуари являють собою ємності різних розмірів, які призначені для накопичення, нетривалого зберігання та обліку «сирої» й товарної нафти. Сукупність резервуарів, що розташовані на одній території, називають резервуарним парком. Загальний об’єм товарного резервуарного парку повинен дорівнювати дводобовій плановій продуктивності всіх свердловин родовища, що використовуються. Для виготовлення нафтових резервуарів використовують негорючі матеріали у наземному, частково заглибленому та підземному виконаннях. На нафтових родовищах найчастіше використовують циліндричні сталеві резервуари.

  • ДИМ – НЕВИДИМИЙ ВБИВЦЯ

      Галина Стельмахович (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    "Тютюновий дим - невидимий вбивця, пасивне куріння небезпечне для здоров'я", - такі слова ми часто чуємо, але, напевно, не кожен із нас до кінця вдумується у їхній зміст.