31 Травень, 2019

XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Будівельна галузь України має суттєвий потенціал для активного розвитку. Специфічні особливості національного ринку надання будівельних послуг полягають у перерозподілі цільових ринків збуту між ключовими гравцями-підприємствами, що знижує показники ринкової конкуренції. Працюючи у рамках певної області, регіону, території будівельні підприємства не мають потреби для виходу на зовнішні ринки. Така ситуація суттєво гальмує розвиток будівельної галузі в цілому, її вихід на європейські ринки та запровадження європейських стандартів на національному ринку.