31 Травень, 2019

XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Розділ філософії, який вивчає основні особливості і закономірності соціальної сфери буття, називається соціальною філософією або філософією історії, або загальною соціологічною теорією. Метою сучасної філософії, на думку сучасних науковців, є не тільки змінити світ, але і зберегти його. Головною метою соціальної філософії є пізнання суспільних реалій в діалозі. Мета сучасної філософії - показати дієвість істини. Сучасна соціальна філософія - це і засіб мислення і дії. вона не переймається пошуками абсолютної істини, а намагається знайти її у відповідності із потребами сучасності. Соціальна філософія знаходиться на межі соціального та гуманітарного знання. [1, с. 8] Суспільні науки (історія, економіка, соціологія, політологія, юриспруденція, соціальна психологія тощо) вивчають яку-небудь одну сферу суспільного життя; за філософією ж залишається загальний підхід: аналіз основних методів осягнення суспільних процесів, вивчення цілей, рушійних сил, напрямків розвитку суспільства, взаємозв’язку його різних структурних ланок.