30 Листопад, 2018

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Комп’ютерне моделювання процесів руху нев’язкої рідини в системах трубопроводів представляють значний інтерес, так як течії широко розповсюдженні в різних технологічних, біологічних та природних процесах. На сьогоднішній день, завдяки накопиченню спеціальних знань і досвіду, математичне моделювання стало потужним інструментом аналізу процесів, що протікають в різних системах. В особливій мірі це стосується вивчення комплексного впливу різноманітних чинників на характеристики системи. Можливості прямого виміру при цьому, як правило, обмежені, в той час як побудована з використанням доступних експериментальних даних математична модель дозволяє забезпечити детальну деталізацію і оцінити взаємний вплив різних параметрів один на одного, а також на функціонування системи в цілому. Однією з умов ефективності обчислювального експерименту є адекватність математичної моделі.