30 Листопад, 2018

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Відомо, що на ранніх етапах еволюції суспільства реклама існувала переважно у формі усної комунікації, що дає нам усі підстави вважати перші її зразки прототипами сучасної аудіо-й радіореклами. Аргументом до вказаної вище тези є й первинне значення термінолексеми «реклама» (лат. reclamare), що в перекладі з латинської мови означає «викрикувати». Цієї думки дотримується російська дослідниця В. Ученова, яка наголошує, на тому, що «радіореклама має генетичну спорідненість з історично найдавнішою, автентичною формою рекламування – усними вербальним зверненнями.

  • Телевізійна інфографіка – це маловивчений сегмент сучасної медіасфери, який динамічно розвивається. Вона становить закономірний продукт процесу візуалізації інформації, набув особливої популярності аудиторії за останні декілька десятків років.