31 Серпень, 2018

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ

    Людмила Кирилюк, Ніна Тарасюк (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  В умовах зростаючого антропогенного навантаження актуальності набуває дослідження чистоти поверхневих вод та постає проблема водо забезпечення та водоспоживання. В різних районах України ці проблеми суттєво різняться. Передусім, найбільше потерпають території промислових регіонів. Разом з тим, важлива роль у водо забезпеченні належить малим та середнім річках басейну Дніпра. Саме малі річки є основними постачальниками прісної води, але, разом з тим, саме малі і середні річки найбільше потерпають від антропогенного навантаження. Основними чинниками формування екологічної ситуації в басейнах малих річок є , передусім, види використання земель, поширення сміттєзвалищ, осередків стоку неочищених вод міської та промислової каналізації, поверхневий стік з території тваринницьких ферм, комплексів, ерозія ґрунтів внаслідок порушення агротехніки сільськогосподарських угідь, зменшення площі лісових земель та багаторічних насаджень, а також проблема спрямлення русел в результаті проведення осушувальних меліорацій.

 • СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

    Орест Пендерецький (Івано-Франківський, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Карпатський регіон має високу середню густоту населення. Природний приріст населення в регіоні вищий від середнього в країні [1, с. 78]. У гірських районах чотирьох Карпатських областей: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька проживає близько 1,3 млн. осіб (тобто близько 20 % усього їх населення, з них третина – на висоті 500 м над рівнем моря і вище). Не знаходячи роботи в регіоні, значна частка людей вимушена шукати її за його межами. Ослабленню цих та інших негативних процесів, розширенню сфер зайнятості та розвитку інфраструктури сприятиме впровадження в краї промислового туризму з відповідною організацією обслуговування, де може бути задіяне місцеве населення. В цьому контексті розумної альтернативи туризму і рекреації просто не існує [2, с. 185].

 • Підвищення ефективності державного управління на основі утворення розвинутої інформаційно-технологічної інфраструктури є головною метою використання сучасних інформаційних технологій у державному управлінні. Впровадження таких технологій охоплює державні інформаційні системи, ресурси, засоби, що забезпечують їх функціонування, а також взаємодію між державою, населенням і організаціями в сфері надання державних послуг. Саме тому державна політика у сфері використання сучасних інформаційних технологій покликана забезпечити координацію діяльності органів державної влади для створення державних інформаційних систем і підвищення ефективності використання бюджетних коштів у цій сфері.