29–30 Вересень, 2017

ХLII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою. Це свідчення великого народногосподарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні людей високоякісними продуктами харчування. Багатьма дослідженнями підтверджується, що кращим інтегральним показником ступеня сприятливості ґрунтово-кліматичних умов тієї чи іншої території для вирощування культурних рослин є їх врожайність.

 • Сніг активно впливає на суспільство та економіку в багатьох куточках світу. Визнаючи красу снігового покриву і його корисність для ентузіастів зимового спорту, все ж таки частіше ми розглядаємо сніг як небажану і дорогу заваду. Труднощі, пов'язані зі снігом, приймаються як непорушний фактор середовища проживання людини, а впливу снігу на господарство або його величезної цінності як природного ресурсу приділяється мало уваги. Вплив снігу на суспільство багатогранний і включає в себе складні фізичні, соціальні, економічні та психологічні аспекти. Протягом останнього десятиліття сніг, і в особливості снігові замети, завдали величезних збитків більшості міст. При випаданні снігу на земну поверхню змінюється її рельєф, текстура, схильність до ерозії і, що найважливіше, альбедо. Таким чином, випадання снігу має великий вплив на клімат, фауну і флору, енергообмін між поверхнею Землі і атмосферою. Сніговий покрив впливає на енергетичний і водний баланс поверхні Землі, так що правильне регулювання його має велике значення для сільського господарства, економіки в цілому та екології. Потужний сніговий покрив звичайно сприяє отриманню доброго врожаю.

 • Ірина Прокоф’єва, Андрій Сущенко, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна)

    Ірина Прокоф’єва, Андрій Сущенко, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. В останні роки увагу вчених все частіше привертають глобальні зміни клімату та їх регіональні особливості. Відомо, що глобальне потепління, яке спостерігалося у другій половині ХХ століття та продовжується у ХХI столітті, характеризується в полярних регіонах збільшенням температури повітря, вологовмісту тропосфери, кількості опадів, що впливає на стан льодовикового куполу, морських льодовиків та площу розповсюдження морського льоду [1]. В якості прикладу можна навести Антарктичний півострів: він характеризується темпами потепління, які в декілька разів перевищують глобальне середнє значення [2]. Посилення танення снігу та льоду може призвести до масштабних наслідків для оточуючого середовища та екосистем Антарктичного півострова [3, 4].

 • ҐРУНТОВИЙ СТІК РІЧОК В БАСЕЙНІ ПІВДЕННОГО БУГУ

    Ольга Шаменкова, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Південний Буг третя за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка України і найбільша, яка тече виключно територією України – довжина її 806 км, площа 63700 км2. Південний Буг відноситься до річок, стік яких використовується в багатьох господарських сферах. Основними водокористувачами є гідроенергетика, промислове і комунальне водопостачання, зрошування для яких важливим показником є водність річок у лімітуючі сезони та період [1]. Отже визначення розрахункових характеристик мінімального стоку річок є актуальною науковою та водогосподарською задачею для басейну р. Південний Буг, особливо в умовах змін клімату, що відбуваються.