29–30 Квітень, 2014

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПРАЙМЕРІЗ ЯК ВИБОРЧА ТЕХНОЛОГІЯ В США

      Олена Пак (Миколаївська, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Постановка проблеми. Феномен виборів є складним політичним процесом та явищем, яке потребує ґрунтовного вивчення. Віддаючи голоси за своїх представників, народ обирає лідерів, від яких залежить майбутнє суспільства їх майбутня доля. В США процедура виборів є досить складною, вона передбачає існування двох основних видів виборів – первинні партійні вибори (праймеріз) та загальні вибори. Відповідно виникає нагальна потреба у вивченні специфіки використання праймеріз як політичної технології та окремого інституту. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням праймеріз займається певна кількість спеціалістів таких як І. Міннікен [4], К. Кендалл [9], М. Баглай [1], М. Вот’є [12], М. Хіночоса [6], Н. Палмер [10], С. Джеффрі [8], і ін. Поряд із цим, ступінь вивчення праймеріз як виборчої технологія в США і використання цього досвіду в Україні знаходиться на початковому етапі. Метою даної статті є дослідження появи та еволюції технології праймеріз, процесу формування та використання її на території США. Виклад основного матеріалу. Те, що сьогодні відомо як «кокус», насправді, можна віднести до праймеріз. Але коли праймеріз, про які нам відомо зараз, вперше почали використовувати на початку XX ст., стара система почала називатися «непрямі праймеріз» щоб розрізняти їх від нових «прямих праймеріз».