29–30 Листопад, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Актуальність: актуальність даної теми зумовлена швидким розвитком науково-технічного прогресу, а саме виникненням необхідності у спрощенні системи державного управління шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Послуговуючись світовим досвідом, Україна має стати на шлях демократизації та інформатизації суспільних відносин, зокрема у сфері урядування. Вивченню даного питання присвячені роботи наступних науковців: Баранов О.А., Єганов В.В., Демкова М.С., Малюкова І.Г., Семенченко А.І.

  • Запроваджена в останні роки реформа правоохоронних органів має багато як позитивних, так і негативних аспектів. Говорячи про недоліки варто зазначити, що в першу чергу вони стосуються саме законодавства. Окремі норми у фахівців та науковців викликають занепокоєння, оскільки потребують значного вдосконалення в силу своєї неповноти чи невідповідності положенням основоположних актів нормативно-правової бази.