31 Січень, 2023

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ

      Асхат Ахметов, Марк Кауль (Караганда, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

    Сегодня туризм наряду с другими секторами экономики играет важную роль в экономике и социальной жизни многих городов мира. Большая часть населения планеты, а это больше 50% сосредоточена в городах. Согласно исследованиям, проведенных Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2021 г. мировой туризм показал рост всего на 4%, при этом стоит отметить что с 2019 года количество международных поездок сократилось на 72%. 2021 год туризм принес в мировой ВВП $1,9 трлн, что больше, чем в 2020 г. ($1,6 трлн), но к сожалению, значительно меньше, чем в 2019-ом ($3,5 трлн).

  • Сталий розвиток – це ідея того, що людські суспільства повинні жити та задовольняти свої потреби без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Офіційне визначення сталого розвитку було вперше розроблено у звіті Брундтланда у 1987 р. Концепція сталого розвитку є однією з нових парадигм стратегічного плану розвитку суспільства для всіх країн на умовах глобалізації. Метою концепції сталого розвитку є задоволення потреб людей, але при цьому природна система зберігається і розвивається здатність екосистем до самовідновлення та підтримка всіх своїх функцій. Концепція сталого розвитку включає в себе цілий комплекс взаємопов`язаних послуг розвитку людського побуту: у політичній та правовій сфері розвивається демократія, тобто конституційна влада, правове державне і громадянське суспільство, система екологічного соціально-правового законодавства, соціальна справедливість, забезпечення свободи та рівність всіх людей перед законом, координація структур у забезпеченні стійкого розвитку суспільства, в економічній сфері - цивілізований підхід до господарської діяльності в межах збереження біосфери, задоволення життєвих потреб як нинішнього покоління, так і майбутнього покоління.