31 Січень, 2023

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

    Світлана Герасименко, Євгеній Буркало (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Фізична підготовленість є важливою характеристикою здоров’я. Зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості – важливі умови забезпечення всебічно та гармонійно розвиненої особистості. Для цілеспрямованого впливу на розвиток особистості дитини необхідне вивчення показників фізичної підготовленості, що є актуальними при розробці педагогічних впливів, спрямованих на покращення фізичного стану дітей.

 • ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

    Світлана Герасименко, Іван Марканич (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Дошкільний вік – це період, коли відбуваються найбільш інтенсивні процеси зростання і розвитку організму, формування особистості дитини. Саме в цьому віці закладаються основи майбутнього стану здоров’я, про який можна судити за динамікою показників росту і розвитку дітей. Темп фізичного розвитку – важлива характеристика для оцінки стану здоров’я кожної конкретної дитини, що залежить від вроджених особливостей, а також – від умов навколишнього середовища, в якому зростає і формується дитячий організм.

 • ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ

    Мила Долиніна, Світлана Коляденко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Кожна людина незалежно від статі, етнічних, культурних або економічних особливостей, гендерної ідентифікації, а також наявності чи відсутності інвалідності, має право на участь у фізичній активності з метою зміцнення здоров’я. На жаль, жінки та дівчата не мають однакового доступу до фітнесу, фізичної активності та однакових можливостей (неважливо, чи йдеться про заняття у залі чи на вулиці). Підвищений рівень фізичної бездіяльності негативно впливає на здоров’я, навколишнє середовище, економічний розвиток, благополуччя населення та якість життя.

 • ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ПЛАВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯX ХРЕБТА

    Мила Долиніна, Світлана Коляденко (Київ, Українв) |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність: Проблема захворювань опорно-рухового апарату досить актуальна для студентського віку. Опорно-руховий апарат - це основа всього тіла, завдяки якій ми можемо пересуватися, приймати певні пози. Порушення та хвороби кістково-м'язової системи характеризуються больовими відчуттями (нерідко постійного характеру), зниженням рухливості, погіршенням моторики та функціональних можливостей, обмежують здатність людини до трудової діяльності, погіршують якість її життя. Виникає загроза не тільки здоров'ю, а й правильному формуванню молодого організму, який росте та розвивається. Оздоровчий та профілактичний ефект масової фізичної культури тісно пов'язаний із посиленням функцій опорно-рухового апарату, підвищеною фізичною активністю та активізацією обміну речовин [5]. Порушення та хвороби кістково-м'язової системи займають провідне місце серед факторів інвалідності у світі.