Самостійна робота як важлива складова розвитку особистості студента

  Неля Биць (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу у вищому навчальному закладі. Майже третина матеріалу запланованого програмою виноситься на самостійне опрацювання. Зважаючи на науково-технічний прогрес та мінливість нашого життя, студент повинен розуміти, що його майбутній професійний рівень залежить не лише від набутої бази знань, але й від вміння вдосконалювати їх, пристосовуючись до необхідних умов. Велику кількість інформації та нових даних працівнику потрібно вивчати безпосередньо на робочому місці, а також самостійно. І розвиток навичок самостійного пошуку та набуття знань проходить саме під час навчання у вузі.