ЗАПРОВАДЖЕНЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  Катерина Валуйська (Чернігів, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність розгляду інституту кримінальних проступків набуває особливого значення в зв'язку з останніми новелами у вітчизняному законодавстві та прагненні привести його до міжнародних стандартів. Дискусійними є питання про визначення критерію який би розмежовував злочин, проступок і адміністративне правопорушення. 13 квітня 2012 року в другому читанні і в цілому Верховна Рада України приняла проект Кримінального процесуального кодексу України[1]. Одна з особливостей це відмінність процедури кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини, та осіб, які вчинили кримінальні проступки, але Кримінальний кодекс України такої диференціації злочинних діянь не передбачає.