КРИТИКА ПЕРЕКЛАДУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ

  Валерія Муратова (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Причини початку наукового вивчення критики перекладу різноманітні. З одного боку, міжнародні контакти, які щороку стають більш жвавими та вимагають високої якості перекладу у найрізноманітніших сферах: медичні інструкції, консалтингові операції тощо. З іншого боку, вчені сподіваються, що поглиблення перекладацького аналізу та розширення його дослідження у науковому середовищі, сприятиме покращенню якості перекладу. Крім цього, дослідження критики перекладу матиме велике значення в освіті, а саме: у підготовці майбутніх кваліфікованих перекладачів: „das Sprachbewusstsein zu schärfen und den sprachlichen wie den außersprachlichen Horizont auch des Beurteilers zu erweitern” [4, c. 7]. Одним з перших видів перекладацького аналізу можна вважати рецензії на перекладені твори. Проте більшість з таких рецензій не вважається критикою перекладу, а тільки самостійним текстом. Причини різні і пояснюються браком часу або нерозумінням вихідної мови. Отже, більшість перекладених творів оцінюються за перекладом, а не за тим, що, і як пишуть автори вихідної мови. Оптимальним рішенням у такій ситуації буде співпраця внутрішнього рецензента та перекладача.