БІОЕТИКА – КЛЮЧ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЦЕНТРИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

  Георгій Кобеньок (Київ, країна) |    Завантажити статтю

У другій половині XX століття людська цивілізація перейшла у своєму розвитку на новий якісний етап. „В XX ст. вперше в історії Землі людина дізналася і охопила всю біосферу, розселилася по всій її поверхні…Людство, взяте в цілому, стає потужною геологічною силою” [2, с.147-148]. Досить несподіваним наслідком цієї події стало виникнення глобальної екологічної кризи, яка і стала визначальним фактором розвитку сучасної людської цивілізації. Неконтрольоване зростання споживання природних ресурсів і варварське ставлення людини до природи стало основою формування широкомасштабного громадського руху по захисту природного середовища. Розпочався широкомасштабний процес екологізації суспільної свідомості. У найважливіших міжнародних документах останніх десятиліть, присвячених проблемам виживання людства, однією з головних складових подальшого стабільного розвитку, визначено систему екологічного виховання та освіти.