ГУСТАТИВНІ ПРИКМЕТНИКИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

  Катерина Гладченко (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі особливий інтерес дослідників викликають проблеми, пов’язані з мовною картиною світу, мовною особистістю, мовною свідомістю, національно-культурною складовою комунікації. Усе більше уваги приділяється вивченню «ключових концептів» культури. Дослідження, що пропонується, спирається на вітчизняні й зарубіжні досягнення у сфері перцептивної лексики з метою висвітлення особливостей прикметників смаку як однієї з груп сенсорної лексики, яка бере участь у формуванні мовної картини світу.