ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

  Наталія Овчарова (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Соціальна сфера як важлива складова ринкової соціально орієнтованої економіки забезпечує соціальний прогрес, стабілізацію та поліпшення соціального становища людей, формування гідних умов їх життєдіяльності, сприяє запобіганню суспільно-економічних конфліктів, досягненню високого рівня життя населення та забезпечує загальний людський розвиток.