АГРЕСИВНІСТЬ, ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНОГО СТУДЕНТА, ЯКА НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ НА ВІДНОШЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЇЇ КОРЕКЦІЇ

  Валерій Фоменко, Ірина Сизоненко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Із кожним роком під впливом західної культури все помітнішими стають зміни життєвих пріоритетів нашого суспільства. Досить яскраво вони проявляються на поглядах студентської молоді. Портрет сучасного студента значно відрізняється від того, яким він був ще років десять тому. Найпомітніше це виявляється у зміні соціальних потреб та особистісних якостей студента. Поряд з науково-технічним прогресом, який начебто повинен принести масу позитивних зрушень, спостерігається руйнування споконвічних цінностей. Ці зміни мотивують вищі навчальні заклади до вибору такої освітньої стратегії, яка б зуміла задовольнити потреби студентів, сприяла високому інтелектуальному розвитку і прищеплювала високі моральні цінності. Але ж тут виникає суттєве протиріччя між тими рисами, які характерні для сучасного студента (це: агресивність, розвиток особистої відокремленості, егоїзм, занепад моральних устоїв та культурних цінностей) і вимогами, що висуває вищий навчальний заклад щодо рівня професійної підготовленості та якостей особистості (ініціативність, самостійність, цілеспрямованість, активність, високий рівень працездатності тощо). Розв’язанню цього протиріччя в певній мірі сприяє пошук та впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, варіативних та комплексних методик, які б сприяли корекції негативних характеристик студентів та одночасно сприяли ефективному вирішенню навчальних завдань.