ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  Ангеліна Спіцина (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Розуміння основних закономірностей розвитку та зміни техніко-економічних парадигм у їх взаємозв’язку з інституційними механізмами є надзвичайно важливим для формування економічної політики держави, зокрема, спрямованої на перерозподіл ресурсів до ключових галузей, котрі є визначальними у забезпеченні економічного зростання. Такими визначальними для економічного розвитку галузями в сучасних економіках знань є освіта і наука – джерела інтелектуального капіталу та інноваційного потенціалу нації. Інноваційний розвиток став основою поступу сучасної прогресивної світової спільноти. Національною інноваційною системою (НІС) визначено сукупність взаємопов’язаних суб’єктів і об’єктів інноваційної діяльності, що зайняті виробництвом і комерційною реалізацією інноваційних продуктів та здійснюють свою діяльність в межах державної політики – правової, фінансової, соціальної 4. Національній інноваційній системі кожної країни притаманні свої особливості. Однак НІС всіх країн мають деякі базові елементи, які враховуються при визначенні концепцій національних інноваційних систем різних країн. Такими базовими елементами НІС виступають: