ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  Володимир Троян (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Як відомо, головна мета реформи освіти – це підвищення її якості. Досягнення цієї мети можливе лише через посилення вимог до атестації та акредитації ВНЗ; через інтеграцію освіти і науки; широке використання в навчанні сучасних інформаційних технологій, дистанційних програм, гнучких систем управління, адекватно реагуючих на швидко змінювані параметри соціальної практики, інформаційного середовища, в якому перебуває студент. Інформаційний фактор визначає ефективність роботи вищого навчального закладу особливо в сучасних умовах, коли його основним завданням є знайти місце у підготовці кадрів, передачі і поширенні знань. Саме широка інформаційна база дозволяє впроваджувати у навчальний процес інноваційні методи педагогіки – авторські курси, навчально-творчі лабораторії, експедиції, практикуми, тести тощо. Кожен вищий навчальний заклад при цьому у контексті здійснюваних реформ в освіті має поєднувати у собі культурно-освітній, науково-освітній, науково-дослідний і професійний центри.