РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ АДАПТАЦІЇ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

  Наталія Галунець (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні ринкові умови вимагають від аграрного сектору створити нову господарську модель, яка могла б успішно конкурувати з іншими ринковими структурами, та яка б прискорено адаптувалася до мінливих умов зовнішнього ринку. В результаті важливим фактором зазначеної адаптації та ефективної діяльності аграрних підприємств на зовнішньому ринку є розвиток сільськогосподарських кооперативів. Фундаментальне уявлення про кооперацію як можливість прискореної адаптації аграрних формувань до умов зовнішнього ринку передбачає складність використання поняття «адаптація». В сучасній науці її розглядають і як процес (зміни, що відбуваються з об’єктом у новому середовищі) і механізм (пристосування до цих змін). Це доводить, що у науковому світі термін «адаптація», є досить розповсюджений та має складну і суперечливу еволюцію розвитку, а саме поняття є різнобічним та дискусійним. А кожне з досліджуваних визначень, імовірно, правильне, але тільки для якоїсь конкретної ситуації (виходу підприємства на зовнішній ринок, диверсифікації виробництва, удосконалення управлінської діяльності тощо).