ІНВАЛІДНИЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ

  Ірина Арсененко, Олеся Топалова ( Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних умовах розвитку суспільства туризм, як вид діяльності по перше - спрямований на задоволення потреб людей в пізнанні навколишнього середовища, культури, традицій, духовних і релігійних особливостей різних країн та їх народів, здійснення відпочинку, оздоровлення та спортивних заходів; по-друге є важливою складовою сфери економіки певних країн та регіонів, їх соціально-економічного розвитку. Необхідно зазначити, що соціальна спрямованість туризму ще недостатньо досліджена, особливо маловивченим є інвалідний туризм, тобто туризм для людей з обмеженими фізичними та психофізичними можливостями. Актуальність теми обумовлена тим, що туризм сприяє соціальній адаптації населення, а для людей з обмеженими фізичними можливостями є порівняно новим та динамічно розвиваючим напрямом. Його соціальне значення для особливих категорій населення обумовлено тим, що відносна кількість людей з різними видами обмежень життєвих можливостей постійно зростає. За даними інформаційного агентства-порталу інвалідів INVAK.INFO на 1 січня 2013 року чисельність людей з особливими потребами в світі наближається до 650 млн. осіб і продовжує рости. В Україні кількість таких людей складає 2,8 млн. осіб, що дорівнює 6,1% населення країни [1]. При даних показниках інвалідність стає не тільки проблемою певних осіб, але і потребує приділення значної уваги з боку держави для їх адаптації в суспільство, в тому числі і засобами туризму.