ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВ

  Ірина Турчин (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Усне мовлення відіграє важливу роль, тому що студент має змогу використати знання, а також розвинути їх, а викладач побачити прогалини над якими потрібно працювати. Проблема пошуку цікавих і нових методів навчання завжди існувала і зараз залишається актуальною. Одним з найкращих способів є рольова гра, в ході якої мовці програють різноманітні соціальні міжособистісні ролі. Гра допомагає у спілкуванні, забезпечуючи розвиток комунікативних навичок людей. Метою статті є розгляд і аналіз використання рольових ігор під час вивчення іноземної мови. Важливість введення ігрового моменту як одного з методів активного навчання висвітлено багатьма науковцями. Розробкою ігрових форм і методів навчання іноземної мови займалися: А. А Деркач, С.В. Перкас, С. Д. Щербак, Т. І. Олійник, Г. О. Китайгородська, Н. П. Красовська, О. І. Вишневський та ін. Грунтовно не розглянута проблема використання рольвої гри при вивченні іноземної мови у немовних вузах.