СУСПІЛЬНІ РЕГІОНАЛЬНІ ФІНАНСИ: ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЧИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

  Дмитро Єфремов ( Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Основним аргументом на користь фінансової автономії регіонів у теорії виступає посилення можливостей адекватного забезпечення місцевого населення суспільними благами. Різні територіальні громади можуть потребувати різної кількості одного і того ж суспільного блага. Якщо центральна влада виділяє однакову кількість блага для кожної локальної одиниці за однаковою ціною, то попит на місцях може в підсумку виявитися ненасиченим або перенасиченим. Якщо ж їх виробництвом займатися місцева адміністрація, то подібних втрат можна уникнути. На додаток вважається, що регіональна влада може бути більш компетентною у місцевих проблемах, швидше реагувати на нові потреби жителів і є менш корумпованою, ніж центральна. Емпіричні дані показують, що коли управління областями в країні є децентралізованим, спостерігається також падіння попиту на суспільні послуги [3, с. 378].