ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

  Микита Кривощеєнко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Дійсність сьогодення, для якого характерно зниження рівня життя, змушує студентів, які навчаються на денних відділеннях закладів освіти, одночасно розпочинати трудову діяльність, улаштовуючись працювати на підприємства, в установи та організації. Згідно Конституції України «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується».[1.с.1] Згідно з вимогами Конвенції Міжнародної Організації Праці № 138 мінімальний вік для прийняття на роботу «….не повинен бути нижчим, ніж вік обов’язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років».