РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

  Наталія Гнатюк (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема інтеграції та міждисциплінарної взаємодії навчальних дисциплін у педагогічних системах тісно пов’язана з проблемами міжпредметних зв’язків і професійної спрямованості навчання, які є першим рівнем інтеграції і на сьогодні виходять на одне із чільних місць у педагогіці. Без міждисциплінарного узгодження матеріалу спостерігаються такі негативні явища, як непотрібне дублювання матеріалу, слабка опора на відомий із суміжних дисциплін матеріал. Наслідком цього є зайві витрати часу, зниження ефективності навчання. Використання вивченого матеріалу сприяло б прискоренню досягнення бажаних результатів. Міждисциплінарна неузгодженість у трактуванні низки понять ускладнює їх засвоєння, не дозволяє усвідомити специфіку вживання понять у різних дисциплінах. У працях науковців розглянуто роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх фахівців, серед яких важливе місце займає сприяння формуванню наукового світогляду, розвитку мислення, підвищенню свідомості в засвоєнні знань, оволодінню загальними методами мислення, самостійному набуттю знань, формуванню пізнавальних інтересів, внесенню проблемності й елементів творчості, а також оволодіння інноваційними методами та формами професійної підготовки. Отже, міжпредметні зв’язки функціонують в освіті як фактор комплексного впливу на особистість, на її пізнавальні і творчі можливості, як фактор її всебічного розвитку.