ДОСВІД ЖЕРТВИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОГРАМ КОМПЛЕКСУ Я

  Зоя Романець (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Комплекс Я як феномен суб’єктивного переживання, відчуття, усвідомлення себе самої особистістю, функцією якого як системоутворюючого фактора психіки соціалізованої людини, тобто особистості, є регуляція і підтримання її психологічного гомеостазу. Важливо описати, окреслити комплекс Я параметрами, характеристиками, властивостями, на підтримання яких у певному діапазоні спрямоване функціонування комплексу Я, що власне і є його системною метою.