НАЙВАЖЛИВІШИЙ КРИТЕРІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  Павло Кузнєцов (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі економіка України стикається з великою кількістю ризиків. Процеси глобалізації та спеціалізації, поява більшої кількості конкурентів на глобальному ринку, інтеграція країни в економіку ЄС, обумовлюють необхідність вітчизняних підприємств швидко і адекватно реагувати на загрози і вимоги світового ринку. На даний момент відбувається падіння економіки і велика кількість фізичних та юридичних осіб – власників підприємств – бажають вийти з ринку та продати свої потужності на території України. Безумовно, такі процеси змушують господарюючий суб’єкт своєчасно відгукнутися на зміну ринкової ситуації і бути готовим до конкурентної боротьби. Одним із найважливіших інструментів у боротьбі за ринки збуту продукції є підвищення її якості. Поліпшення якості сприятиме формуванню зовнішнього і внутрішнього ринків України, що є завданням державної регіональної економічної політики країни.