Рівні розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогІЧних Працівників

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Однією зі складових професійної компетентності педагогічних працівників є інформаційна-цифрова компетентність (ІЦК). Педагогі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати, аналізувати інформацію та застосовувати її для самоосвіти та навчання учнів. Розвиток ІЦК на сучасному етапі розвитку освіти слід розглядати як одну з пріоритетних завдань професійної підготовки педагога [3]. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що досліджували поняття ІЦК такі науковці, як П.В. Беспалов, А.А. Єлізаров, Н.В. Насирова, О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та інші, але ж вони стосуються, в основному, формування ІЦК майбутніх фахівців, тобто студентів. Але аналіз рівнів розвитку ІЦК педагогів, що вже працюють є недостатнім і досить актуальним. Тому метою статті є аналіз ІЦК педагогічних працівників та визначення рівнів та показників, що характеризують ці рівні.