ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСІЇ ПОМИЛОК ПРОГНОЗОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

  В.П.Калінчик, Л.І.Несен, В.В.Калінчик (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Якість прогнозуючої моделі в значній мірі визначається її точністю, яка є мірою адекватності майбутнього процесу з його оцінкою. При правильно обраній прогнозній моделі,яка відповідає детермінованій основі процесу, математичне очікування помилок прогнозу при нульовому математичному сподіванні перешкоди дорівнює нулю. Однак вид апріорно обраної моделі не завжди відповідає дійсному. Крім того, можливі такі зміни коефіцієнтів моделі, при яких може виникнути ситуація, коли за час, поки система забезпечить оцінку нової основи процесу з необхідною точністю, з'являється неприпустимо великі помилки прогнозу [1-4].