«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ»

  Марія Парасківа (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Організація виробництва виступає в якості основної функції вдосконалення управління промисловим підприємством в інноваційній економіці. Застосовувана в сучасному менеджменті класифікація загальних організаційно-управлінських функцій є сукупність наступних видів діяльності виробничого підприємства:обґрунтування мети; формування стратегії; планування роботи; проектування операцій; організація процесів; координація робіт; мотивування діяльності; контроль ходу робіт; оцінка результатів; коригування мети; зміна планів роботи.