ПРИЧИНИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДИХ СІМ'ЯХ

  Ольга Чепенець (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Молода сім'я як соціальний інститут – це унікальна нормативна система, яка регламентує взаємовідносини між подружжям, дітьми та зовнішнім оточенням і виконує суспільно значущі функції відтворення й соціалізації. Тому наразі одним із найактуальніших напрямів сучасної соціальної роботи є дослідження інституту молодої сім'ї і змін, що відбуваються в ній. Інтерес до цієї проблеми обумовлений кризовими тенденціями, які проявляються у функціонуванні сучасної сім'ї та торкаються всіх сфер її життєдіяльності.