ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Максим Слуцький, Наталія Слуцька (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сьогодення пріоритетним напрямком розвитку сучасної вищої освіти є створення умов для формування фахового потенціалу кожного учасника освітнього процесу. Саме це обумовлює необхідність переорієнтації системи освіти від передачі змісту освіти студенту до продуктивного навчання, в процесі якого відбувається створення ним власних освітніх продуктів й отримання певного результату навчання, що відображається у сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей.