КАРНЕ ПРАВО У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

  Перунова О.М., Мешалкіна Т.С. (м. Харків, Україна) |    Завантажити статтю

В Древнім Римі всяке порушення охоплювалося поняттям dеlictum (правопорушення) незалежно від того, які блага при цьому порушувалися, чиї інтереси воно зачіпало i в якому порядку переслідувалося. Загострення класових та суспільних протиріч, падіння традицiйної моральностi наприкiнцi доби республiки змушують державу вжити низку заходiв для жорсткiшого захисту публiчних i приватних iнтересiв. Певна рiч, це вимагає створення бiльш чiткої системи норм, що регулюютьданi вiдносини та забезпечують виконання охоронної функцiї. Поступово конституюються iнститути, якi пiзнiше дiстали назву карно-правових.